Europska komisija je predstavila svoje ideje za pripremu konferencije o budućnosti Europe.

Konferencija o budućnosti Europe zamišljena je kao novi javni forum koji će omogućiti otvorenu, uključivu, transparentnu i strukturiranu raspravu s građanima iz različitih sredina i iz svih društvenih slojeva. Stavove o sadržaju i prioritetima Konferencije iznose sve institucije Europske unije, a #EU2020HR i Vijeće Europske unije su predani poboljšanju dijaloga 🇪🇺 i građana, sve u svrhu što boljeg odgovora na očekivanja građana.

Konferencija u trajanju od dvije godine kreće u rujnu 2020. Više informacija možete pronaći OVDJE