Naziv natječaja: Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

Objavljen:  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 27. listopada 2022. godine.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Prihvatljivi iznos financiranja:
Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000 EUR do 100.000 EUR.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja:
Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
a.         ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili

  1. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

Prihvatljivi troškovi: Lokalizirano navodnjavanje – kap po kap (podzemno i podpovršinsko) i mikrorasprskivači, navodnjavanje iz zraka kišenjem i/ili navodnjavanje (samohodnim) sektorskim rasprskivačima, vrsta zahvata (crpljenja) vode i sustavi za crpljenje i dovod vode, automatizacija sustava za navodnjavanje, opći troškovi, nematerijalni troškovi.

Sažetak natječaja: Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava sufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu čime se uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i očuvanje okoliša doprinosi otpornom i održivom oporavku gospodarstava. Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva: a) od najmanje 6.000 EUR-a SO u slučaju ulaganja u sektoru voća (uključujući vinovu lozu i masline), povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, odnosno b) od najmanje 8.000 EUR-a SO u slučaju ulaganja u ostalim sektorima.

Rok za predaju dokumentacije: Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 11. studenog 2022. godine od 12:00 sati do 29. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.

Kontakt odjel:
ruralni@simora.hr
044/ 660-116    095/3089201

Link: https://www.apprrr.hr/objavljen-novi-natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-ulaganja-u-navodnjavanje-na-poljoprivrednom-gospodarstvu/