Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo je postupak strateške procjene utjecaja Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. dana 11. ožujka 2021. godine, donošenjem Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš gore navedenih programa. Jedna od radnji u ovom postupku bila je određivanje sadržaja Strateške studije. Odluka o sadržaju Strateške studije donesena je u svibnju 2021. Na temelju donesene Odluke izrađena je Strateška studija koja je odobrena od strane Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš te je Ministarstvo donijelo Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta prijedloga programa na javnu raspravu.

Javna rasprava započela je 17. svibnja 2022. godine i trajat će do 16. lipnja 2022. godine.

Strateška studija, Ne-tehnički sažetak Strateške studije i Nacrti prijedloga programa bit će s danom početka javne rasprave i cijelo vrijeme trajanja javne rasprave dostupni javnosti na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr.

Dokumente koji su predmetom javne rasprave možete pogledati i preuzeti ovdje.

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtima prijedloga programa održano je dana 20. svibnja 2022. godine u vremenu od 15:00 do 16:00 sati u prostorijama Ministarstva, na adresi Miramarska cesta 22 u Zagrebu.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Sektor za programiranje, koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova, Miramarska cesta 22, Zagreb, s naznakom: „Javna rasprava o Strateškoj studiji za provedbu strateške za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. i Nacrtima prijedloga Programa Konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. ili na e-mail adresu: koordinacija-ESIF@mrrfeu.hr, najkasnije do isteka posljednjeg dana javne rasprave, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.