Na temelju objavljenog javnog poziva za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta Suradnik za projekte EU, korištenjem Potpora za pripravništvo (od dana 12. listopada 2023. godine) pozivamo Vas na razgovor dana 06. studenog 2023. godine (ponedjeljak), s početkom u  9.00 sati na adresi Trg Luke Ilića Oriovčanina 8, Novska.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Na razgovor ne pristupaju kandidati koji su na svoju e-mail adresu dobili obavijesti o neispunjavanju formalnih uvjeta i/ili nepravovremenim prijavama.

Riječi i pojmovi korišteni u Obavijesti, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.