Naziv poziva: JAVNI POZIV za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2023. godinu

Objavljen: Sisačko – moslavačka županija

Prihvatljivi korisnici: poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije i imaju sjedište /prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije

Prihvatljive aktivnosti:

  • ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
  • UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU
  • OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Sažetak natječaja: Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za: ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju; okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta; unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu. Specifični ciljevi Javnog poziva obuhvaćaju: aktiviranje postojećih poljoprivrednih resursa koji nisu u funkciji, povećanje konkurentnosti svih poljoprivrednih proizvođača i djelatnosti, poticanje demografske revitalizacije ruralnog prostora, poticanje znanja, povećanje održivosti poljoprivrednog gospodarstva te očuvanje ekosustava.

Rok za predaju dokumentacije: javni poziv otvoren je od 28.10.2023. do 28.11.2023. godine.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj, SI-MO-RA d.o.o., ruralni@simora.hr , 044 660-116

Link: https://www.smz.hr/natj/javni/106-smz/njp/poljoprivreda-sumarstvo-vodno-gospodarstvo/10345-javni-poziv-za-poticanje-razvoja-poljoprivrede-u-smz-za-2023-godinu