Obavještavamo Vas da je po raspisanom javnom natječaju trgovačkog društva Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje za zasnivanje radnog odnosa korištenjem Potpora za pripravništvo za obavljanje poslova radnog mjesta Suradnik za projekte EU, objavljenog na internetskoj stranici www.rk-smz.hr, izabran 1 izvršitelj I.P.