Objavljen je novi natječaj za tip operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te šumoposjednici fizičke osobe koji nisu poduzetnici u smislu definicije poduzetnika iz članka 1. Priloga I. iste Uredbe.

Prihvatljivi iznos: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000 EUR

Prihvatljivi troškovi: Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva, kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje, kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase za korištenje u energetske svrhe, kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva, kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove, izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

Rok za predaju dokumentacije: Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

Više informacija na: https://www.apprrr.hr/novi-natjecaj-za-tip-operacije-8-6-1-modernizacija-tehnologija-strojeva-alata-i-opreme-u-pridobivanju-drva-i-sumskouzgojnim-radovima/ 

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr