Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 13. svibnja 2022. godine četvrti Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/20) te udruge šumoposjednika.

Prihvatljivi iznos:
Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Rok za predaju dokumentacije: Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

Više informacija na: https://www.apprrr.hr/objavljen-cetvrti-natjecaj-za-tip-operacije-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojina-i-sumskih-kultura/

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr