Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Na ovom natječaju ne dodjeljuje se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine.

Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi iznos financiranja: Visina javne potpore je 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi troškovi: Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta za:

  • štete uzrokovane prirodnom nepogodom koja je nastala nakon 1.1.2022. godine
  • štete uzrokovane katastrofalnim događajem (zlatna žutica)

Rok za predaju dokumentacije: Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 28. studenog 2022. godine do 12:00 sati 30. prosinca 2022. godine.

Više informacija na https://www.apprrr.hr/objavljen-novi-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-2/

Kontakt odjel: Ruralni odjel
044/660-116, 095/308 9201, ruralni@simora.hr