Otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

 

Cilj Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za
korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora
energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske
obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim
procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade,
proizvodne hale i sl.).

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je
266.000.000,00 kn. Najniži iznos raspoloživih sredstava po prijavitelju je 200.000,00 kn, a najviši iznos je 20.000.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Prijave kreću 16.11.2020.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 25.1.2021.

 

Više informacija dostupno je na:

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2020/08/Sazetak-poziva.pdf