Ministarstvo sporta i turizma objavilo je Program razvoj cikloturizma na kontinentu u 2021. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Državnog proračuna RH za razvoj javne turističke infrastrukture na kontinentu.

Opći cilj Programa je podizanje konkurentnosti ukupnog hrvatskog turističkog sektora razvojem cjelovite i kvalitetne turističke ponude na načelima održivosti.

Prihvatljivi prijavitelji su Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije među kojima je i Sisačko-moslavačka županija.

Ukupno raspoloživa sredstva iznose 4.000.000,00 kn

Minimalan iznos sredstava: 100.000,00 kn

Maksimalan iznos sredstava: 400.000,00 kn

Prijave su otvorene do 25.03.2021.

Detaljne informacije nalaze se na poveznici: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Javni poziv: