Strateški savezi za prihvaćanje naprednih tehnologija od strane malih i srednjih poduzeća u gospodarskom oporavku

 

 

Cilj ovog poziva za podnošenje prijedloga je doprinijeti paketu oporavka Europske komisije uspostavljanjem strateških saveza između tehnološki razvijenih poduzeća i tradicionalnih malih i srednjih poduzeća koja se suočavaju s potrebom prilagodbe postkriznom gospodarskom okruženju, a usredotočujući se na blagodati usvajanja naprednih tehnologija.

 

Konačni cilj ovog poziva za podnošenje prijedloga jest pridonijeti širenju naprednih tehnologija u malim i srednjim poduzećima u Europi te potaknuti gospodarski oporavak.

 

U svrhu ovoga poziva, tradicionalna mala i srednja poduzeća su ona koja još nisu usvojila nove tehnologije i koja se trebaju prilagoditi promijenjenim lancima vrijednosti i potražnji. Posebna pažnja usmjerava se na ona tradicionalna mala i srednja poduzeća koja su dio klaster organizacije te koja namjeravaju poboljšati svoju poslovnu konkurentnost usvajanjem novih tehnologija.

 

Tehnološki razvijena mala i srednja poduzeća su ona koja imaju razvijene poslovne modele te razvijaju, proizvode i komercijaliziraju napredne tehnološke proizvode.

 

Značajan doprinos ovoga poziva vidjet će se u suradnji različitih vrsta poduzeća u EU koje će poboljšati industrijske kompetencije, povećati otpornost i dodati vrijednost postojećim industrijskim sektorima i lancima vrijednosti; povećati usvajanje naprednih tehnologija u tradicionalnim malim i srednjim poduzećima; iskoristiti snažni potencijal dinamične suradnje između organizacija klastera i njihovih tehnoloških centara s ciljem jačanja tehnološkog uvođenja i razvoja malih i srednjih poduzeća u EU; te razvijanju poslovne suradnje između različitih klastera iz istog industrijskog ekosustava i stvaranju partnerstva s drugim industrijskim ekosustavima.

 

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga uključuje tri vrste aktivnosti:

  1. Pripremne obvezne aktivnosti
  2. Osnovne obvezne aktivnosti: izgraditi strateške saveze između tradicionalnih malih i srednjih poduzeća koja se suočavaju sa sličnim izazovima; podržati uspostavljene strateške saveze; organizirati tehničku pomoć koju pružaju tehnološki centri; pružiti poslovnu potporu za prilagodbu tehnologija malim i srednjim poduzećima u njihovom klasteru; …
  3. Dopunske obvezne aktivnosti: mapirati ključne tehnološke tvrtke; izraditi i promovirati izvješće o “smjernicama i naučenim lekcijama”; izraditi i promovirati izvješće o nizu političkih preporuka državama članicama i regijama EU o strateškoj tehnološkoj autonomiji; …

 

Razdoblje provedbe: 24 mjeseca

 

Prihvatljivi kandidati: podnositelji zahtjeva moraju biti pravne osobe i moraju biti predstavnici industrija, istraživačkih zajednica i pružatelja tehnologije; klasterske organizacije, tehnološki centri, mala i srednja poduzeća.

Fizičke osobe nisu prihvatljivi kandidati.

 

Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju projekata procjenjuje se na 5.000.000,00 EUR.

 

Maksimalna potpora po projektu iznosit će između 2.000.000,00 i 3.000.000,00 EUR. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga kojima se traže drugi iznosi.

 

Rok za elektroničko podnošenje je 2. veljače 2021.

 

Sve informacije dostupne su na:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-strat-2020-3-05-strategic-alliances-uptake-advanced-technologies-smes-economic