Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je objavilo Program revitalizacije SMŽ.

Prihvatljivi troškovi: 

  1. Potpore za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji

Cilj mjere: Poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto iznosa plaće poslodavcima.

Trajanje mjere: 12 mjeseci

Kriteriji: Poslodavci koji su osnovani najmanje 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Poslodavci kojima se može dodijeliti potpora moraju imati zaposlenog najmanje jednog radnika unazad 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, i to na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Prethodno navedeni uvjet ne moraju ispuniti oni podnositelji zahtjeva koji obavljaju djelatnost u organizacijskom obliku obrta, samostalne djelatnosti ili OPG-a. Oni mogu koristiti potpore za zapošljavanje samo za jednu sufinanciranu osobu, uz uvjet da je obrtnik/osoba koja obavlja samostalnu djelatnost/nositelj OPG-a prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika/osobe koja obavlja samostalnu djelatnost/nositelja OPG-a unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, i to na puno radno vrijeme i da nije prijavljen kod drugog poslodavca u radnom odnosu.

Prihvatljivi troškovi: Trošak plaće za puno radno vrijeme za razdoblje od 12 mjeseci (osobe u nepovoljnom položaju) i 24 mjeseca (osobe s invaliditetom) nakon zapošljavanja uz potporu.

  1. Potpore za samozapošljavanje

Mjera potpore za samozapošljavanje dopunjuju se tako da se svim podnositeljima zahtjeva za ovu mjeru, koji se registriraju kao poslovni subjekt na području županije, dodjeli potpora u iznosu od 15.000 eura.

  1. Biram Hrvatsku- mobilnost radne snage

Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. i 2023. godini, registrirani na području Sisačko-moslavačke županije, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz ostalih županija Republike Hrvatske.

Visina subvencije 7.000,00 eura.

Sažetak natječaja

Prva mjera tiče se potpore za zapošljavanje u SMŽ. Riječ je o de minimis potpori kojom se poslodavcima omogućava zapošljavanje radnika na području Sisačko-moslavačke županije financiranjem 100 posto troška bruto I plaće u trajanju od godine dana i to u rasponu od 700 do 1025 eura ovisno o stupnju kvalifikacije osobe koja se zapošljava.

Potporom za samozapošljavanje, omogućit će se podnositeljima zahtjeva koji registriraju poslovni subjekt na području Sisačko-moslavačke županije potporu u iznosu do 15 tisuća eura bez obzira koju od prihvatljivih djelatnosti registriraju.

Trećom mjerom, mobilnosti radne snage, korisnicima potpore za samozapošljavanje u 2022. i 2023. godini registriranima na području Sisačko-moslavačke županije, a koji su se preselili iz ostalih županija Republike Hrvatske, osigurava se iznos potpore od sedam tisuća eura.

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://mjere.hr/mjere/potpore-za-zaposljavanje-u-sisacko-moslavackoj-zupaniji/

https://mjere.hr/mjere/potpora-za-samozaposljavanje-2023/

https://mjere.hr/mjere/biram-hrvatsku-mobilnost-radne-snage-2023/