Prvi petak u veljači nosimo crveno! I ove godine smo se pridružili ovoj važnoj akciji kojom se želi podići svijest žena o važnosti prevencije moždanog udara. Cilj akcije je upozoriti na pogubne posljedice zanemarivanja simptoma i potrebu promjene načina života.

Moždani udar je treći vodeći uzrok smrtnosti i prvi uzrok invalidnosti kod žena, i zato: Žene, brinite o sebi i svom zdravlju, ono je najbitnije od svega!