Naziv natječaja: Natječaj  za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Objavljen: Ministarstvo zdravstva

Prihvatljivi korisnici: Na ovaj Natječaj pravo prijave imaju udruge koje djeluju u nekom od prioritetnih područja raspisanih Natječajem. Udruga koja prijavljuje program u cijelosti je odgovorna za njegovo provođenje i za izvještavanje, financijsko i opisno.

Prihvatljivi iznos financiranja:

Prioritetno područje PI. A

Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji programa udruga je 13.200,00 eura, a najviši 39.800,00 eura po jednom programu po jednoj godini provedbe programa

Prioritetno područje PI. B

Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji programa udruga je 13.200,00 eura, a najviši 46.450,00 eura po jednom programu po jednoj godini provedbe programa

Prioritetno područje PII.

Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji programa udruga je 13.200,00 eura, a najviši 19.900,00 eura po jednom programu.

Prioritetno područje P III.

Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji programa udruga je 13.200,00 eura, a najviši 79.600,00 eura po jednom programu po jednoj godini provedbe programa.

Sažetak natječaja:

Opći cilj Natječaja je unaprjeđenje provedbe učinkovitih programa prevencije, resocijalizacije te programa smanjena šteta, odnosno programa koji se provode u području smanjenja potražnje droga.

Posebni ciljevi Natječaja su:

  1. Povećati dostupnost programa prevencije svih oblika ovisnosti i ponašajnih ovisnosti (alkohol, cigarete, droge, kockanje, igre na sreću, računalne igrice, Internet) usmjerenih općoj populaciji,
  2. Osigurati provedbu programa prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS),
  3. Poticati provedbu programa resocijalizacije ovisnika i osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju radno-socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja te uključivanja liječenih ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti,
  4. Poticati razvoj i provedbu programa smanjenja šteta u različitim okruženjima i područjima, a koji su usmjereni na konzumente svih tipova droga te na različite vrste ovisnosti.

Predviđeno trajanje provedbe programa je maksimalno 24 mjeseca.

Natječaj se raspisuje za sljedeća prioritetna područja i to:

  1. PREVENCIJA OVISNOSTI
  • PI.A Programi prevencije ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama
  • PI.B Programi prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)

PII. RESOCIJALIZACIJA OVISNIKA O ALKOHOLU, DROGAMA, KOCKANJU I NOVIM TEHNOLOGIJAMA

PII. PROGRAMI SMANJENJA ŠTETA

Rok za predaju dokumentacije: 12.7.2023.

Kontakt odjel: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115

Link: https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/suradnja-s-udrugama-1302/natjecaji-2023-godine/6047