Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije br. 8/2018.), te članaka 17., 23., 24. i 25. Statuta javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“, Upravno vijeće javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije na temelju Odluke donesene na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2020. godine raspisuje

Natječaj za ravnatelja

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8292980.html