Naziv natječaja:

„Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“

Objavljen:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Link:

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Prihvatljivi korisnici:

  • mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrtnici, trgovačka društva i zadruge) koji su u većinskom privatnom vlasništvu osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Prihvatljivi iznos:

  • Do 100.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi:

– ulaganje u svrhu unaprjeđenje unaprjeđenja proizvodnje i/ili razvoja novih proizvoda/usluga,

– prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora

– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,

– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,

– edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Sažetak natječaja:

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja temeljem Programa „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022. godinu. Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Rok za predaju dokumentacije:

od 25. srpnja do 25. kolovoza 2022. godine

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr