Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, očuvanja prirode i djelovanja u području klime.

Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Prijavitelji mogu biti:

1. javno tijelo,

2. privatno trgovačko društvo/organizacija,

3. privatna ne-trgovačka društva/organizacije (uključujući i nevladine organizacije).

Stopa sufinanciranja kroz program LIFE iznosi do 60% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do visine 75% za prioritetne vrste i staništa iz potprograma Priroda i bioraznolikost.

 

Očekuje se da će svi LIFE pozivi za projektne prijedloge 2022. biti objavljeni na Funding & Tenders opportunities portalu 17. svibnja 2022.

Predviđeni su sljedeći rokovi za dostavu projektnih prijedloga:

  • Projekti standardnih djelovanja (SAP-ovi) za potprograme Kružno gospodarstvo i kvaliteta života, Priroda i bioraznolikost, Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama: 4. listopada 2022.
  • LIFE Akcijske potpore za potprogram Prijelaz na čistu energiju: 16. studenog 2022.
  • Strateški integrirani projekti (SIP-ovi) i Strateški projekti za prirodu (SNAP-ovi):
    –   Konceptni sažeci: 8. rujna 2022.
    –   Cjeloviti prijedlozi: 7. ožujka 2023.
  • Priprema tehničke pomoći za SIPove i SNAPove: 8. rujna 2022.
  • Specifični operativni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (SGA OG) za neprofitne subjekte: 21. rujna 2022.

Izvor: https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/najava-life-natjecaja-za-2022-godinu/