Razvojna agencija SIMORA djeluje u području pružanja savjetodavnih usluga još od 2006. i sustavno prati potrebe poduzetnika u svrhu napretka njihova poslovanja. Kroz projekt Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo u SMŽ, SIMORA nudi mogućnosti financiranja kroz otvorene natječaje, kao i sufinanciranje i stipendiranje.

Stoga, objavljujemo kako Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao doprinos provedbi mjera iz Programa Vlade za usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada, provodi Operaciju „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja – FAZA II“ vrijednu oko 250 milijuna kuna.

U okviru navedene Operacije provodi se projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. temeljem kojeg se dodjeljuju stipendije učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima iz sustava vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Cilj Projekta je poticanje mladih na obrazovanje u zanimanjima koja su tražena i deficitarna na tržištu rada s ciljem stjecanja vještina za samostalan rad te razvoj socijalnih i poduzetničkih kompetencija. Učenička stipendija iznosi 18.000,00 kuna na godišnjoj razini. 🙂

Po Projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. za školsku godinu 2019./2020. dodijeljeno je 4125 stipendija u iznosu od 74.250.000,00 kuna.

Objava Javnog poziva za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. planirana je za rujan.

 

Pratite nas na webu i Facebooku za više informacija 🙂

https://www.facebook.com/SIMORAsmz/

https://www.facebook.com/rksmz.hr/