S obzirom na mnogobrojne upite proizvođačkih i trgovačkih tvtrki upućenih Hrvatskoj gospodarskoj komori i HŽ Cargu d.o.o. vezane uz otpremu robe u međunarodnom prometu Italija – Hrvatska – Austrija, čija se robe do sada transportirala cestovnim prijevozom, a isti trenutno nije provediv zbog pograničnih prilika uzrokovanih epidemijom virusa COVID 19,  obavještavamo vas da je HŽ Cargo d.o.o. u suradnji s nacionalnim željezničkim prijevoznicima u okruženju (Srbija, Hrvatska, Slovenija , Italija) pristupio organizaciji prijevoza otvorenim / špediterskim vlakovima.

Pored ograničenja u cestovnom prijevozu roba, dodatna prepreka u željezničkom prometu s Italijom je što nacionalni i privatni željeznički prijevoznici u Italiji prevoze isključivo kompletne vlakove s istovrsnom robom, od jednog pošiljatelja za jednog primatelja (sirovine, žitarice, trupci,  derivati, kontejneri, automobili, automobilski dijelovi) dok HŽ Cargo d.o.o., u svojoj inicijativi, s partnerskim prijevoznicima nudi povezivanje robno transportnih centara u regiji vlakovima kojima bi se prevozila roba široke potrošnje, prehrambeni proizvodi koji ne zahtijevaju poseban temperaturni režim (konzervirano, pakovano, paletizirano).

Na relaciji zagrebačko željezničko čvorište – logistički centar Cervignano uvodi se u promet vlak parametara 1600 tona bruto težine i 520 metara dužine. Ponuđeni kapacitet vlaka omogućava otpremu 20 HŽ CARGO specijalnih vagona s posmičnim vratima za mehanizirani utovar paletiziranje robe, odnosno oko 900 tona robe. U svaki vagon moguće je utovariti do 63 EUR palete (1200 x 8000 mm) ili 42 industrijske palete (1200 x 1000 mm).

Špediterske  tvrtke robu mogu nakupljati, krcati u vagone i povratno iskracavati na lokacijama Zagreb Zapadni kolodvor – HŽ Cargo kontejnerski terminal Vrapče,  kolodvor Podsused tvornica – robni centar Jankomir, kolodvor Zagreb Žitnjak – robni centar Žitnjak. Iste mogućnosti postoje i u uvozu iz Italije odnosno  distribuciji roba preko navedenih robnih centara u Zagrebu.

HŽ Cargo d.o.o.  je, po sličnom modelu, sa ostalim partnerima željezničkog teretnog prijevoza pristupio u povezivanju željezničkog čvora Zagreb s terminalima u Austriji i obrnuto, dok je povezivanje željezničkog čvora Zagreb i terminala u Srbiji u tijeku, tj. priprema modela sa špediterskim tvrtkama.

Rade sljedeće aktivnosti:

  1. žurno utvrditi konkretan interes članica HGK za ovakav prijevoz (anketa svih potencijalno zainteresiranih sektora) i uputiti zainteresirane na špediterske tvrtke koje vrše organizaciju prijevoza iz Italije i Autrije za Hrvatsku i obrnuto (UPITNIK)
  2. ako postoji odgovarajući interes potrebno je potaknuti članice da s partnerima u Italiji dogovore detalje oko prihvata robe u Italiju, kao i otpremu robe iz Italije, Austrije i Srbije (UPITNIK)
  3. utvrditi točne količine robe, vrstu, način postupanja tijekom transporta, način osiguranja prijevoza, način pakiranja te način prihvata na terminalu u Italiji, Austriji i Srbiji (UPITNIK)
  4. utvrditi jasne i nedvosmislene upute korisnicima prijevoza i špediterskim tvrtkama za dostavu robe na Zagreb Zapadni kolodvor – HŽ Cargo kontejnerski terminal Vrapče, kolodvor Podsused tvornica – robni centar Jankomir, kolodvor Zagreb Žitnjak – robni centar Žitnjak- u tijeku
  5. HGK i HŽ Cargo će obavijestiti špeditere o relacijama i vremenu polaska i dolaska vlaka kao i o kapacitetima – u tijeku

Ovdje je Upitnik u cilju pružanja povratne informacije HGK – Sektoru za promet i veze na razini Republike Hrvatske u svezi mogućnosti supstitucije cestovnog prijevoza robe na relaciji Hrvatska (Zagreb) – Italija (sjever) – Austrija željezničkim prijevozom, koji bi trebao dati odgovore o interesu hrvatskog gospodarstva o potrebi za otvaranjem željezničkih linija za prijevoz tereta prema zemljama EU.

U slučaju nejasnoća vezano uz popunjavanje upitnika, slobodno se obratite na e-mail adresu: ssubotic@hgk.hr  ili telefon 01/4606 763, kontakt osoba je Saša Subotić, Sektor za promet i veze.