Organizacijski tim akcije „Kupujmo hrvatsko“ u trenutnoj krizi uzrokovanoj pandemijom virusa COVID-19 diljem svijeta, pa tako i Hrvatske, odlučio je pružiti poruku ohrabrenja malim proizvođačima kroz medijsku promociju istih na službenim društvenim mrežama – FB ili Instagram stranici Kupujmo hrvatsko. Cilj projekta je ne dopustiti da prestanete raditi jer trenutno ne možete plasirati proizvode na tržište kroz dosadašnje kanale prodaje.

Ukoliko ste zainteresirani za besplatnu medijsku promociju na društvenim mrežama HGK, ljubazno molimo da se javite sa osnovnim podacima:

  • Naziv poslovnog subjekta
  • Adresa, poštanski broj i mjesto
  • Telefon
  • E – mail adresa
  • Web adresa
  • Proizvodi
  • Mogućnost dostave
  • Promo fotografija

Tražene podatke za medijsku promociju ljubazno molimo da dostavite na kontakt:

Sandra Cindrić, Viša stručna savjetnica, Odjel za marketing, Sektor za komunikacije

Tel: 01/456-1727 E-mail: scindric@hgk.hr

Kontakt za sve informacije:

Tihana Buić, Viši stručni suradnik, Sektor za trgovinu

Tel.: 099 773 5780 E-mail: tbuic@hgk.hr