Ministarstvo poljoprivrede i u 2021. nastavlja s dodjelom bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. kroz 27 natječaja. Cilj je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, a korisnicima je na raspolaganju više od 2,4 milijarde kn.

 

Poseban naglasak stavit će se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju (ulaganja u modernizaciju i povećanje obima proizvodnje) za koju je osigurano više od 620 milijuna kn. Dio osiguranih sredstava usmjerit će se i na šumarski sektor, jačanje društvene infrastrukture te sprječavanje daljnje depopulacije ruralnih područja.

 

Za daljnje povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda osigurano je 300 milijuna kn, čijim će se ulaganjem u preradu poljoprivrednih proizvoda, a naročito izgradnju, rekonstrukciju i opremanje preradbenih kapaciteta, osigurati izgradnja prijeko potrebnih modernih kapaciteta za preradu mlijeka, mesa, voća i povrća te žitarica i uljarica.

 

Dodatnih 300 milijuna kn osigurano je za mlade poljoprivrednike i mala poljoprivredna gospodarstva, dok je za povećanje broja samoodrživih poljoprivrednih gospodarstava osiguravano 230 milijuna kn za korištenje obnovljivih izvora energije.

 

S ciljem smanjenja iseljavanja iz ruralnih područja te zadržavanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta, sufinancirat će se pokretanje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu u iznosu od 140 milijuna kn.

 

Ministarstvo će stanovništvu iz ruralnih područja pružiti dodatnu podršku i kroz sufinanciranje ulaganja u temeljnu društvenu infrastrukturu za koja je osigurano dodatnih 200 milijuna kn.

 

Osim ulaganja u poljoprivredu, poseban naglasak stavit će se i na ulaganja u šumarski sektor, brigu o šumskom eko sustavu i njegovu dostupnost cjelokupnoj populaciji. Sredstava od 410 milijuna kn osigurana su za modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima kao i predindustrijskoj preradi drva.

 

Dodatna sredstva za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala te ugovaranje osiguranja na raspolaganju su korisnicima kojima su prirodne nepogode uništile njihov proizvodni potencijal, ali i onima koji su pretrpjeli znatnije štete uslijed bolesti koje su zahvatile određene poljoprivredne kulture.

 

Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/u-2021-godini-za-korisnike-programa-ruralnog-razvoja-osigurano-vise-od-24-milijarde-kuna-bespovratnih-sredstava/?fbclid=IwAR3J6pbnr6MWkFzPVhoNbprlxI4BgpJaWxUDQ4VEc5XC4zLDF-JOo0-APQQ