Creative@CBC je projekt koji će provoditi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”, Prijedor sa partnerima Razvojnom agencijom Sisačko-moslavačke županije SIMORA d.o.o. i Asocijacijom za demokratski prosperitet – Zid, Crna Gora. Cilj projekta je razvoj prekograničnog potpornog okvira za poticanje kreativnih industrija. Dvije su glavne dimenzije projekta – umrežavanje tehničke i tehnološke infrastrukture kroz razvoj kreativnih centara u Prijedoru, Sisku i Podgorici, dok će fokus druge dimenzije biti usmjeren na stvaranje nepostojeće mreže objedinjenih znanja u području kreativnih industrija. Novonastala infrastruktura i mreža specifičnih znanja služit će za međusobno povezivanje poduzeća tradicionalnih industrija, donositelja odluka na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini te tržišta s inovativnim poslovnim modelima industrija. Ukupni budžet projekta iznosi 633.893,76 €. SI-MO-RA će projektu pridonijeti svojim iskustvom i kapacitetima u području gaming industrije. Osim toga, kroz projekt će inkubator PISMO-Novska biti dodatno moderniziran opremom potrebnom za daljnji razvoj inkubatora kao centra za razvoj kreativnih industrija.