Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2024. godini.

Predmet Javnoga poziva je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina prema sljedećim grupama:

 1. stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
 2. održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja  učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
 3. natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);
 4. manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine;
 5. tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika, pisma i kulture nacionalne manjine te se koriste u svrhu edukacije učenika osnovnih i srednjih škola.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili na stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili izdavačku djelatnost vezano uz tematiku nacionalnih manjina ovisno o grupi na koju se prijavitelj prijavljuje.

Vrijednost Javnoga poziva od ukupno 170.000,00 EUR je indikativna vrijednost Javnoga poziva. Ukupna vrijednost Javnoga poziva podijeljena je na indikativne vrijednosti prema predviđenim grupama i to kako slijedi:

 • Grupa a) iznosi 40.000,00 EUR

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 6.000,00 EUR

 • Grupa b) iznosi 35.000,00 EUR

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 4.000,00 EUR

 • Grupa c) iznosi 35.000,00 EUR

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 4.000,00 EUR

 • Grupa d) iznosi 35.000,00 EUR

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 4.000,00 EUR.

 • Grupa e) iznosi 25.000,00 EUR

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove Grupe je 3.000,00 EUR

Prihvatljivi troškovi po programima:

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe a):

 • Usluga prijevoza za učitelje, nastavnike te odgojitelje
 • Prehrana za učitelje, nastavnike te odgojitelje
 • Smještaj za učitelje, nastavnike te odgojitelje
 • Najam prostora

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe b):

 • Usluge prijevoza za učenike
 • Prehrana za učenike
 • Smještaj za učenike
 • Najam prostora.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe c):

 • Usluga prijevoza za učenike
 • Smještaj za učenike
 • Prehrana za učenike
 • Nagrade za učenike
 • Najam prostora.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe d):

 • Izrada i tiskanje brošura
 • Izrada i tiskanje pozivnica
 • Najam prostora

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe e):

 • Troškovi pripreme tiska i tisak.

Trošak najma prostora u Grupama a), b), c) i d) prihvatljiv je samo u slučaju kada se prostor ne nalazi u vlasništvu prijavitelja.

Sve aktivnosti vezane uz prijavu mogle su najranije započeti s danom 1. siječnja 2024. godine, a moraju završiti najkasnije s danom 31. prosinca 2024. godine.

Rok: 25.3.2024.

Poveznica: Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2024. godini (gov.hr)

Kontakt: 044 660 115 ili obrazovanje@simora.hr