Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti (EnU) i/ili korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima (proizvodna i/ili prerađivačka industrija) kojima se ostvaruje ušteda energije od minimalno 30 % uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti trgovačka društva u javnom sektoru i izvan javnog sektora, fizičke osobe (obrtnici) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva za projekte iz industrijskog sektora i područja industrijskih proizvodnih procesa te iz ostalih postrojenja sukladno točki I. ovog Poziva.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije do 1.500.000,00 kn po prijavi, a raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 25.000.000,00 kn.

 

 

Sve informacije o Pozivu dostupne su na:

http://www.fzoeu.hr/docs/tekst_javnog_poziva_enu_i_oie_industrija_2020_v1.pdf