Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra.

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu vanjske ovojnice, učinkovitije strojarske sustave, elektrotehničke sustave i ugradnju jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim zgradama javne namjene sa sustavom kulturnog dobra.

Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i regionalne samouprave, tijela državne uprave, ustanove te ostali proračunski korisnici.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 1.000.000,00 kn po prijavi. Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 9.700.000,00 kn.

 

Više informacije o ovom Pozivu pročitajte na:

http://www.fzoeu.hr/docs/tekst_javnog_poziva_kulturna_dobra_2020_v1.pdf