Naziv poziva: Javni poziv za poticanje gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području grada Petrinje za 2023. godinu

Objavljen: Grad Petrinja

Prihvatljivi korisnici: Obrti (uključujući i paušalne), mikro, mala i srednja poduzeća, poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, PG, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) koji zadovoljavaju slijedeće uvijete:

– moraju imati registrirano sjedište ili podružnicu/poslovnu jedinicu na području Grada Petrinje

– da je ulaganje za koje se traži poticaj planirano na području Grada Petrinje

– da nisu u stečaju ili u postupku likvidacije (zatvaranja)

– da nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Petrinji ili obveza koje prati Porezna uprava (osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje)

Prihvatljive aktivnosti:

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za :

  • Poticanje razvoja postojećih poduzetnika i poljoprivrednika (maksimalno 15.000 eura za poduzetnike odnosno 8.000 eura za poljoprivrednike)
  • Sufinanciranje očuvanja Banijske šare svinje (100 eura po matičnom grlu godišnje)
  • Sufinanciranje ekološke proizvodnje (maksimalno 500 eura po korisniku)

Sažetak natječaja: Temeljni ciljevi Javnog poziva su kroz bespovratna financijska sredstva potaknuti razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji obavljaju djelatnost na području Grada Petrinje.

Rok za predaju dokumentacije: prijave su otvorene do 22.8.2023., odnosno do 30.9.2023. za točku Sufinanciranje ekološke proizvodnje

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo, SI-MO-RA d.o.o., poduzetnistvo@simora.hr , 044 544-205

Link: https://petrinja.hr/javni-poziv-za-poticanje-gospodarstva-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja-na-podrucju-grada-petrinje-za-2023-godinu/