Naziv natječaja:

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na području pogođenom potresom

Objavljen:

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Link:

http://www.zosi.hr/natjecaji/javni_poziv_za_podnosenje_zahtjeva_za_dodjelu_novcane_pomoci_poslodavcima_koji_zaposljavaju_osobe_s_invaliditetom_na_podrucju_pogodenom_potresom-325/

Prihvatljivi korisnici:

Poslodavci na području jedinica lokalne samouprave: Grad Petrinja, Grad Glina, Grad Sisak, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Lekenik, Općina Sunja, Općina Donji Kukuruzari, Općina Majur, Općina Dvor, Općina Topusko, Općina Gvozd, Općina Jasenovac, Općina Hrvatska Dubica, Općina Martinska Ves, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko, koji zapošljavaju osobe s invaliditetom (upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom), a čije je poslovanje pogođeno potresom.

Prihvatljivi iznos:

50.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi:

– pokriće troškova uklanjanja štete nastale na strojevima i opremi,

– za pokriće troškova uklanjanja nastale štete na zalihama i gotovim proizvodima,

– za pokriće troškova obnove poslovnog prostora,

– za pokriće troškova nastalih uslijed preseljenja poslovanja/obavljanja djelatnosti na drugu lokaciju/područje (troškovi usluge preseljenja, trošak najma novog prostora i sl.),

– za pokriće izravnih troškova poslovanja u 2021. godini radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom – sufinanciranje nabave repromaterijala i sirovina za proizvodnju i pružanje usluga,

– za pokriće neizravnih troškova poslovanja u 2021. godini radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom – režijski troškovi, uredski materijal, usluge komunikacije, telefonije i interneta, poštanske usluge, održavanje računalnih sustava i web stranica,

– za pokriće troškova plaća za zaposlene osobe s invaliditetom radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom.

Sažetak natječaja:

Predmet Javnog poziva je dodjela ograničene novčane pomoći) u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 kuna poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na području jedinica lokalne samouprave: Grad Petrinja, Grad Glina, Grad Sisak, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Lekenik, Općina Sunja, Općina Donji Kukuruzari, Općina Majur, Općina Dvor, Općina Topusko, Općina Gvozd, Općina Jasenovac, Općina Hrvatska Dubica, Općina Martinska Ves, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko, na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom. Korisnik može dobiti pomoć od 50.000,00 kn za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom.

Rok za predaju dokumentacije:

Prijave do 16.8.2021.

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr