Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)”.

Prihvatljivi korisnici:

Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava financiranja imaju sva tijela javne vlasti koja su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Prihvatljivi troškovi: 

  • identifikacija i analiza skupova podataka
  • instalacija dodatnih baza podataka ili proširenja postojećih baza podataka
  • dokup potrebnih softverskih licenci
  • razvoj modula za pripremu podataka
  • usluge instalacije, konfiguracije i testiranja sustava do razine potpune spremnosti automatske objave podataka na Portalu otvorenih podataka.

Sažetak natječaja

Dodijeljena sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su na financiranje unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava javnog sektora kako bi se olakšala i ubrzala priprema i objava skupova otvorenih podataka (osobito vrijednih i visokovrijednih) u strojno čitljivom obliku sukladno standardima, za minimalno 8 tijela državne i javne vlasti na Portalu otvorenih podataka.

Rok za predaju dokumentacije: Do 30.11.2022.

Kontakt odjel: 

Eu odjel, euodjel@simora.hr 044/544-930

Link: https://rdd.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-financiranje-u-sklopu-projekta-prilagodba-informacijskih-sustava-tijela-javnog-sektora-portalu-otvorenih-podataka-open-data/1977