Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Predmet Poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Cilj je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Rok za prijavu: 31.12.2024. (ili do iskorištenja sredstava)

Prihvatljivi iznos je do 30.000,00 EUR maksimalno, ali ne više od postotnog udjela (do 80 %, 60 % ili 40 %).

Prihvatljivi troškovi: Nabava komunalne opreme i/ili uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada).

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici.

Detaljne informacije dostupni su na https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=233