Ministarstvo poljoprivrede poziva udruge da se u skladu s ovim Javnim pozivom prljave za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Sukladno ovom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora, za djelatnosti koje su povezane uz održavanje manifestacija i/ili promidžbenih aktivnosti te programa udruga.

Udrugom koja promiče poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja poljoprivrede, pružanja stručne pomoći, informiranja javnosti o događajima s područja poljoprivrede i prehrane, kao i života na selu, te radi sudjelovanja u radu javnih institucija kojima je cilj dobrobit života na selu.

Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu udrugama koje sudjeluju u organizaciji
manifestacijama koje se održavaju od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022. u trajanju od najviše 5 dana (radionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam,…).

Pravo prijave na Javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj:74114,70117 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 5.000,00 kuna i najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pokriće troškova provedbe programa sukladno predmetu javnog poziva.

Rok za podnošenje zahtjeva: 3.9.2022.

Kontakt: ruralni@simora.hr