Prihvatljivi korisnici:

Trgovačka društva- operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i operateri postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja i koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisije stakleničkih plinova

Prihvatljivi iznos (min – max):

Do 700.000,00 kn do 100% prihvatljivih troškova

Sažetak natječaja:

Cilj ovog Javnog poziva je pomoć operaterima postrojenja EU ETS i operaterima postrojenja koji su isključeni iz EU ETS-a koji ujedno provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova kako bi im se omogućila izrada projektne dokumentacije s ciljem procjene svih raspoloživih mjera niskougljične tranzicije.

Rok za predaju dokumentacije:

31.12.2022.

Više informacija na https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=186