Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2023. godini.

Prihvatljivi korisnici: nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prihvatljivi iznos financiranja: do najviše 10.617,83 eura (80.000,00 kuna). Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom i troškovnikom.

Prihvatljivi troškovi: 

 1. troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti,
 2. troškovi nabavke teretnih vozila10 kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja u najvišem iznosu 4.000,00 eura (30.138,00 kuna)
 3. troškovi nabavke informatičke opreme u najvišem iznosu 1.350,00 eura
 4. troškovi nabavke računalnih programa i sustava, programske opreme i licenci izravno potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 5. troškovi nabavke zaštitne i radne odjeće i opreme,
 6. troškovi najma/zakupa poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu 1.350,00 eura
 7. troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu do 700,00 eura
 8. troškovi opremanja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu 3.000,00 eura, a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu
 9. troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i znakova kvalitete,
 10. troškovi promidžbe i oglašavanja u najvišem iznosu 700,00 eura
 11. troškovi knjigovodstvenih usluga u najvišem iznosu 700,00 eura (5.274,15 kuna),
 12. podmirivanje doprinosa za vlasnika/osnivača/nositelja djelatnosti u najvišem iznosu 1.350,00 eura (10.171,58 kuna, pri čemu je isključena mogućnost podmirivanja doprinosa za druge osobe koje nisu vlasnici/osnivači/nositelji djelatnosti),
 13. ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

Također, prihvatljivi su troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije i poljoprivredne opreme.

Sažetak natječajaOvaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost.

Rok za predaju dokumentacije:16.3.2023.

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-samozaposljavanje-u-2023-godini-4290/4290