Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv po projektu “Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2023. godinu.

Prihvatljivi korisnici:  obrti koji pripadaju grupaciji tradicijskih i umjetničkih obrta sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj županiji i koji obavljaju djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije, koji:

  • su registrirani i posluju najmanje tri mjeseca prije trenutka podnošenja zahtjeva
  • su pozitivno poslovali u prethodnoj godini
  • imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima
  • su namjenski opravdali bespovratna sredstava dobivena od strane Sisačko-moslavačke županije u proteklom razdoblju

Sredstva potpore po ovom Projektu su namijenjena obrtnicima kojima je djelatnost odnosno zanimanje sljedeće:

Bačvar, bakrokotlar, bravar, brijač-frizer za muškarce, brušenje stakla, kristala čipkarstvo i zlatovez, četkar, dimnjačar, drvo galanterist (ručna izrada predmeta od drva), galvanizer (obrada i presvlačenje metala), graditelj glazbala, izrada vitraja, izrada i restauriranje narodnih nošnji, kemijski čistač, keramičar, kišobranar, kitničar (ukrasni detalji odijevanja), klobučar (šeširdžija), knjigoveža, košaraš (izrada predmeta od slame i pruća), kovač, krojač, šivanje po mjeri, popravci odjeće, krznar, lijevanje (odljevi umjetničkih i dr. predmeta), licitar, lončar, mlinar, medičar, pećar (izrada i slaganje keramičkih peći), pismoslikar, postolar – ručna izrada i popravak obuće, proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda (suvenira, poslovnih poklona i sl.) ,puhanje stakla, puškar (izrada i popravak unikatnog oružja,) remenar, restauriranje zgrada i sl., restauriranje i ručna izrada namještaja, ručno kovanje – umjetnička bravarija, staklar, stolar svjećar, medičar, licitar, tokar, tkanje tekstila (na tkalačkom stanu), urar (isključivo održavanje i popravci), užar, vlasuljar, zlatar – filigranist

Prihvatljivi iznos financiranja:  1.300,00 eura

Sredstva potpore mogu se koristiti za: ishođenje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta, kupnju i popravak strojeva/opreme isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti za koju se traži potpora, kupnju alata i pomagala za rad isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti za koju se traži potpora, uređenje poslovnog prostora, uključuje građevinske, instalaterske radove i radove unutarnjeg uređenja i materijal za unutarnje uređenje, edukaciju/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih u obrtu – promotivne aktivnosti, uključuje troškove izlaganja na sajmovima, izradu web stranice, promidžbene materijale i oglašavanje u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti za koju se traži potpora – usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda – podmirenje troškova poslovanja, sanacija šteta uzrokovanih potresom koje je nužno otkloniti za obavljanje registriranih djelatnosti za koje se traži potpora.

Sredstva potpore se odnose na prihvatljive troškove u tekućoj kalendarskoj godini i na sve troškove koji su nastali u razdoblju 6 mjeseci od dana isplate bespovratne potpore.

Sažetak natječaja: Cilj ovog Projekta je doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji baštine posebne zanatske vještine i umijeće oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture, umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti te imaju sjedište i djeluju na području Sisačko-moslavačke županije.

Rok za predaju dokumentacije:16.2.2023.

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link: https://www.smz.hr/natj/javni/105-smz/njp/gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/9839-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-tradicijski-i-umjetnicki-obrti-za-2023-godinu