Naziv natječaja:   Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023./24. „STIPENDIJE“

Objavljen:  MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

Prihvatljivi korisnici:  pravne i fizičke (obrti) osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u objektima iz skupine hoteli i skupine kampovi, iz skupina restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga, hosteli iz skupine ostali ugostiteljski objekti ili turističke agencije (u daljnjem tekstu: poslodavac)

Krajnji korisnici kojima se stipendija dodjeljuje mogu biti: – učenici srednjih škola koji se obrazuju po jednom od programa iz strukovnog područja ugostiteljstvo i turizam navedenih u ŠeR – Školski e-Rudnik . – studenti koji pohađaju jedan od akreditiranih studijskih programa navedenih u MOZVAG- pregledniku studijskih programa: menadžment trgovine i turizma, menadžment u turizmu, menadžment turizma i sporta, menadžment u hotelijerstvu, menadžment u turizmu, menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu, turistički i hotelski menadžement, turistički menadžment, turističko poslovanje, turizam, turizam i hotelijerstvo, hotelski menadžment, poduzetništvo u kulturi i turizmu, ugostiteljstvo (https://mozvag.srce.hr/preglednik/ ).

Prihvatljivi iznos financiranja: Ukupni iznos stipendije iznosi 266 € po učeniku/studentu mjesečno. Ministarstvo osigurava 186 €, a poslodavac 80 €. Ukupna planirana sredstva za ovaj Javni poziv: 497.700 €

Prihvatljivi troškovi:  Nema navedeno u pozivu. Učenik/student odrađuju praksu, mjesečno dobivaju 266 eura.

Sažetak natječaja

Jačanje kompetencija ljudskih resursa u ugostiteljstvu i turizmu poticanjem mladih na obrazovanje za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu te kvalitetnije povezivanje obrazovnih institucija i gospodarskih subjekata u turizmu.

Motiviranje mladih za rad u ugostiteljstvu i turizmu kroz podizanje standarda obrazovanja: – stipendiranjem tijekom obrazovanja, – podizanjem kvalitete stručne prakse, – zapošljavanjem nakon završenog obrazovanja.

Rok za predaju dokumentacije:12.11.2023.

Kontakt odjel: 

Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181