Naziv natječaja: Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«

Objavljen: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Prihvatljivi korisnici:

Prijavu za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu mogu podnijeti matične osnovne škole koje izvode redoviti odgojno-obrazovni program te koje:

 • rade u jednoj smjeni (U sklopu ovog javnog poziva, organizacija rada u jednoj smjeni uključuje škole koje tijekom Javnog poziva rade u jednoj smjeni koja se ne rotira ili koje rade kontinuirano tijekom školskog dana u jednoj smjeni te će tijekom četiri školske godine, koliko traje Eksperimentalni program, raditi u jednoj smjeni.)
 • tijekom Javnog poziva ne rade u jednoj smjeni, ali u skladu s Javnim pozivom pruže vjerodostojne dokaze o ispunjavanju svih uvjeta za jednosmjenski rad i službene odluke da će sve vrijeme Eksperimentalnog programa organizirati odgojno-obrazovni rad u jednoj smjeni
 • rade u jednoj smjeni u koju je uključena najmanje polovica učenika škole te će sve vrijeme Eksperimentalnog programa raditi u jednoj smjeni. Unutar ovih škola jedna organizacijska jedinica (matična ili područna škola) može organizirati odgojno-obrazovni rad različit od jednosmjenskog rada, pri čemu škola dostavlja izjavu da će takva jedinica tijekom provedbe Eksperimentalnog programa sudjelovati u svim predviđenim aktivnostima tzv. ekvivalentnih kontrolnih škola, a na učitelje i stručne suradnike škole za dio rada u takvim jedinicama neće se odnositi uvjeti rada predviđeni za Eksperimentalni program.

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti u funkciji Eksperimentalnog programa uključivat će, ali neće biti ograničene na:

 • Infrastrukturna ulaganja i organizacijske prilagodbe – Svakoj odabranoj školi financirat će se prilagodba i opremanje škole za izvođenje Eksperimentalnog programa, a ukupan iznos ulaganja za sve škole uključene u Eksperimentalni program iznosi 15 milijuna eura (u prosjeku 300.000 eura po školi). Ulaganja se odnose na radove koji ne zahtijevaju izdavanje građevinske dozvole, a uključuju:
 1. povećanje kapaciteta postojeće školske kuhinje i njezino opremanje
 2. povećanje kapaciteta postojeće blagovaonice i njezino opremanje
 3. dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika u školi
 4. dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma u funkciji izvođenja odgojno-obrazovnih programa
 5. dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi
 6. radovi na adaptaciji i opremanju školskih igrališta/ školskih sportskih dvorana
 7. dodatno uređenje i prilagođavanje postojećih sanitarnih čvorova
 8. dodatno poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi
 9. dodatno opremanje prostora više namjena.
 • Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škole – U okviru Eksperimentalnoga programa Ministarstvo i agencije iz sustava odgoja i obrazovanja organizirat će i provoditi stručna usavršavanja, edukacije i informiranje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.
 • Vanjsko vrednovanje i stručno praćenje – Ministarstvo će organizirati stručno praćenje primjene i vanjsko vrednovanje ishoda Eksperimentalnoga programa. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) nositelj je aktivnosti vanjskog vrednovanja Eksperimentalnog programa u svim aspektima ishoda Eksperimentalnog programa.
 • Aktivnosti stručne podrške i razmjene iskustava – Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su tijekom i nakon provedbe Eksperimentalnog programa sudjelovati u svim aktivnostima usmjerenim na sve oblike stručne podrške. Tijekom provedbe Eksperimentalnog programa odgojno-obrazovni djelatnici odabranih škola obavezni su sudjelovati u aktivnostima koje organizira Ministarstvo, a koje su usmjerene na razmjenu iskustava s drugim osnovnim školama u Hrvatskoj, osnivačima škola, roditeljima i drugim uključenim dionicima.
 • Druge aktivnosti povezane s organizacijom i provedbom Eksperimentalnog programa – Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su sudjelovati i u drugim aktivnostima koje su u funkciji Eksperimentalnog programa (primjerice pružanje traženih informacija, sudjelovanje na sastancima, provedba smjernica i slično).

Sažetak natječaja:

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 50 osnovnih škola koje će sudjelovati u svim predviđenim aktivnostima provedbe Eksperimentalnog programa u trajanju od četiri školske godine te u aktivnostima koje su u funkciji Eksperimentalnog programa.

Odabrane jednosmjenske škole provodit će u šk. god. 2023./2024., 2024./2025., 2025./2026. i 2026./2027. Eksperimentalni program za učenike od 1. do 8. razreda s početkom primjene od šk. god. 2023./2024. prema svim ciljevima, zadaćama, sadržajima, okvirom te odgojno-obrazovnim programima i aktivnostima sadržanim u Eksperimentalnom programu.

Rok za predaju dokumentacije: 28.4.2023.

Kontakt odjel: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115

Link: Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« (gov.hr)