Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Javni poziv je objavljen sukladno Programu potpore općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi prvenstveno u općinama s potpomognutih područja, u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi, ali i u općinama razvrstanima od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, a koje ulažu značajnija financijska sredstva u predškolsku djelatnost.

Rok za predaju dokumentacije:  Rok za podnošenje prijava istječe danom iscrpljenja raspoloživih sredstava

Kontakt odjel: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115

Link: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/javni-poziv-opcinama-republike-hrvatske-za-financijsku-potporu-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2023-godini/6732