Naziv natječaja: Konkurentnost turističkog gospodarstva
Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u turizmu.

Objavljen:  Ministarstvo turizma i sporta

Prihvatljivi korisnici: Subjekti malog gospodarstva registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu. Iznos potpore iznosi najviše do 70 % posto opravdanih troškova. Sredstva su namijenjena subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registriranim za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti i OPG-ovima koji pružaju ili će pružati ugostiteljsku uslugu na OPG-u.

Predviđene Mjere Programa su:
Mjera A – Hoteli

-troškovi zamjene energetski i procesno neučinkovite profesionalne ugostiteljske opreme u energetski procesno učinkovitu opremu u svrhu unapređenja tehnološkog procesa pripreme hrane i pića te pružanja drugih usluga u hotelu
-troškovi zamjene i nabave energetski učinkovitijih sustava grijanja, rasvjete i obnovljivih izvora energije.
– ulaganje u e-punionice za električna vozila minimalne ukupne snage 50 kW
-troškovi nabave nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo
– troškovi hardvera i softvera
Prihvatljivi korisnici: 55.10 Hoteli i sličan smještaj
Najniži iznos potpore: 10.000,00 eura
Najviši iznos potpore: 35.000,00 eura

Mjera B – Kampovi
-ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje novog Kampa na području NUTS 2 regija: Panonska i Sjeverna Hrvatska.
-za postojeće kampove prihvatljiva su: ulaganja u električne punionice, ulaganja usmjerena na uštedu energije i sprječavanje nastajanja otpada. LED svjetiljke, sustavi navodnjavanja itd.
– troškovi hardvera i softvera
Prihvatljivi korisnici: 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje
Najniži iznos potpore: 6.000,00 eura
Najviši iznos potpore:  25.000,00 eura

MJERA C- Restorani
-troškovi zamjene energetski i procesno neučinkovite profesionalne ugostiteljske opreme u energetski procesno učinkovitu opremu u svrhu unapređenja tehnološkog procesa pripreme hrane i pića te pružanja drugih usluga u restoranu

-troškovi zamjene i nabave energetski učinkovitijih sustava grijanja, rasvjete i obnovljivih izvora energije.
– ulaganje u e-punionice za električna vozila minimalne ukupne snage 50 kW
-troškovi nabave nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo
– troškovi hardvera i softvera
Prihvatljivi korisnici: 56.1 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Najniži iznos potpore: 5.000,00 eura
Najviši iznos potpore: 15.000,00 eura
Mjera D – OPG

-ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novog vinotočja ili kušaonice na OPG-u ili kušaonice na PG-u
-trošak hardvera i softvera vezanih isključivo za ugostiteljsko-turističke usluge na OPG-u ili PG-u koje ima važeće rješenje o obavljanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga
– ulaganje u e-punionice za električna vozila minimalne ukupne snage 50 kW
Prihvatljivi korisnici: OPG koje ima važeće rješenje o obavljanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga
Najniži iznos potpore: 5.000,00 eura
Najviši iznos potpore: 15.000,00 eura

Mjera E – Plovni objekti nautičkog turizma
  • troškovi zamjene i nabave opreme vezane za mjere energetske učinkovitosti
  • troškovi nabave nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo
  • troškovi opreme informatičko-komunikacijski i audio/video rješenja

Prihvatljivi korisnici: 50.10 Pomorski i obalni prijevoz putnika, 50.30 Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putevima
Najniži iznos potpore: 5.000,00 eura
Najviši iznos potpore: 15.000,00 eura

Rok za predaju dokumentacije:   15.3.2024. u 16 h.

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://mint.gov.hr/UserDocsImages/2024_jpoz_turizam/1_240223_javni-poziv%20poziv.pdf