Naziv natječaja: JAVNI POZIV (BRODARI) – za provedbu mjere pomoći pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19

Objavljen:  14.07.2021.

Link: https://mmpi.gov.hr/more-11622/javni-poziv-brodari-za-provedbu-mjere-pomoci-pogodjenim-djelatnostima-iz-prometnog-sektora-za-pokretanje-i-normalizaciju-tekuceg-poslovanja-uslijed-aktualne-pandemije-covid-19/22794

Prihvatljivi korisnici: Poduzetnici koji obavljaju povremeni prijevoz putnika (brodari putničkih brodova koji su namijenjeni za jednodnevna i višednevna  turistička putovanja u nacionalnoj plovidbi) koji su povezani s  djelatnostima Pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10), Djelatnost putničkih agencija (NKD 79.11), ako su povezane s  nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja te Djelatnost organizatora putovanja (turoperatori) (NKD  79.12), ako su povezani s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i  višednevnih kružnih putovanja. Uvjet je da su bili, i još uvijek jesu, izloženi aktualnoj pandemiji te su pretrpjeli značajan pad prihoda. Tako će se poduzetnicima iz ovog sektora koji su tijekom 2020., odnosno 2021. godine, pretrpjeli pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu u iznosu od najmanje 75% nadoknaditi dio ili svi troškovi poslovanja.

Prihvatljivi iznos: Iznos potpore iznosi ne više od utvrđenih prihvatljivih troškova poslovanja poduzetnika u promatranom periodu, pri čemu ukupni iznos potpore po  prijevoznoj jedinici ne može biti veći od 25.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi:

– trošak veza u luci,

– trošak obveza prema Hrvatskom registru brodova,

– trošak osiguranja broda,

– trošak usluge knjigovodstvenog servisa i

– drugi troškovi izravno povezani s obavljanjem registrirane  djelatnosti.

Sažetak natječaja:

Ovim Programom Vlada Republike Hrvatske nastavlja s mjerama pomoći namijenjenim pogođenim sektorima, a među najpogođenijima je upravo sektor prometa, odnosno povremeni prijevoznici i brodari kojima je ovaj program potpore i usmjeren. Program predviđa potpore usmjerene pokretanju i normalizaciji tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije, kao mjeru jednokratne državne potpore malih vrijednosti prometnom sektoru. Ove potpore će pridonijeti opravku poslovanja prijevoznika i brodara koji u ovu turističku sezonu, ali i u sljedeću poslovnu godinu, mogu krenuti s povećanom likvidnošću i smanjenim obavezama što će zasigurno pridonijeti oporavku cijelog sektora.

Rok za predaju dokumentacije: Od objave Poziva do 01. studenog 2021. godine.

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr