Grad Sisak objavio je Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području tehničke kulture u 2024. godini.

Udruge mogu prijaviti projekte/programe za sljedeće aktivnosti:

  • Obrazovanje u području tehničke kulture
  • Financiranje udruga tehničke kulture
  • Troškovi funkcioniranja sustava tehničke kulture

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 15.000,00 eura.

Za aktivnosti Obrazovanja u području tehničke kulture  planiran je iznos od 3.000,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 100,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 1.500,00  eura.

Za aktivnosti Financiranje udruga tehničke kulture planiran je iznos od 10.000,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 200,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 4.000,00 eura.

Za financiranje aktivnosti Troškovi funkcioniranja sustava tehničke kulture planiran je iznos od 2.000,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 100,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijava projekata/programa je do 31. siječnja 2024. godine.

Poveznica: https://sisak.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijskih-sredstava-za-projekte-i-programe-u-podrucju-tehnicke-kulture-u-2024-godini/

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115