Grad Sisak objavio je Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području socijalne skrbi i zdravstva u 2024. godini.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe za sljedeća područja:

  • Područje 1 – Socijalno-humanitarna djelatnost
  • Područje 2 – Zdravstvena djelatnost.

Udruge mogu prijaviti projekte/programe za sljedeće aktivnosti:

Područje 1 – Socijalno-humanitarna djelatnost:

– skrb o starijim i nemoćnim osobama

– skrb o osobama s invaliditetom

– usluge asistencije za osobe s invaliditetom koje to pravo gube od 1. siječnja 2024. godine

– skrb o djeci i mladima s teškoćama u razvoju

– skrb o ostalim socijalno ugroženim skupinama (siromašnima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, azilantima i sl.)

– usluga prehrane u pučkoj kuhinji

– ostale socijalno-humanitarne djelatnosti;

Područje 2 – Zdravstvena djelatnost:

– prevencija bolesti i promicanje zdravih životnih navika

– prevencija ovisnosti

– očuvanje i zaštita okoliša

– zaštita životinja.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 137.850,00 EUR.

Za financiranje Područja 1 ovog Natječaja planiran je iznos od 124.350,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 150,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 30.000,00 EUR.

Za financiranje Područja 2 ovog Natječaja planiran je iznos od 13.500,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 150,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 5.000,00 EUR.

Rok za podnošenje prijava projekata/programa je do 31. siječnja 2024. godine.

Za programe usluge asistencije za osobe s invaliditetom koje to pravo gube od 1. siječnja 2024. godine, natječaj je otvoren tijekom cijele godine.

Poveznica: https://sisak.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijskih-sredstava-za-projekte-i-programe-u-podrucju-socijalne-skrbi-i-zdravstva-u-2024-godini/

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115