Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je petu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Inovacijski vaučeri za MSP-ove.

 

Izmjenom Poziva, krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga pomiče se na 30.6.2021. u 11:00 sati ili do iskorištenja sredstava.

 

U okviru 5. izmjene Poziva, uz manje izmjene u natječajnoj dokumentaciji koje se odnose na ažuriranje zakonodavnog okvira, izmijenjeni su dokumenti Upute za prijavitelje i Sažetak Poziva, sukladno produljenju roka zaprimanja projektnih prijedloga.

 

Sve informacije dostupne su na poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/