Naziv poziva: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Operativni program: NPOO

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Cilj poziva: osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole

Predmet poziva: ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 €
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji:
• ministarstva
• jedinice lokalne samouprave
• jedinice područne (regionalne) samouprave

Rok: od 7.8.2023. do 31.7.2024.

Poveznica: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/87

 

Kontakt odjel: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115