Danas, 29. siječnja 2019. godine smo na Informativnom danu, koji se održava u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Informativni dan održava se u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Također, svi sudionici će imati priliku čuti iskustva u procesu traženja partnera, prijave i provedbe projekata iz prethodnih poziva od strane dva uspješna hrvatska partnera.

Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i osmišljen kako bi se kroz partnerske projekte utjecalo na poboljšanje uvjeta za život i rad u Dunavskoj regiji primjenom pametnih rješenja kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, zaštite okoliša, transporta, energije i dobrog upravljanja te pružila podrška pri razmjeni iskustva, unaprjeđenju razvojnih politika, akcijskih planova, strategija itd.