Tjedan smo završili sa korisnom edukacijom na temu pripreme i provedbe projekata unutar informacijskog sustava efondovi. Sustav eFondovi je informatički sustav namijenjen za zabilježbu, pohranu i obradu podataka nužnih za financijsko praćenje i praćenje provedbe projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, konkretno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.