Poljoprivrednici, iskoristite priliku! I dalje su otvorene kreditne linije za ulaganje u poljoprivredu. Iznos kredita može biti do 50.000 € u kunskoj protuvrijednosti uz kamate 0,1 – 1 % (nije greška!). Moguća su ulaganja u novu i polovnu opremu i mehanizaciju za poljoprivrednu proizvodnju i preradu kao i ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti.

Javite nam se za više informacija!

E-pošta: simora@simora.hr Tel.: 044 660 116