Objavljen:

HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Prihvatljivi korisnici:

  • Djeluju ili će djelovati na području na području SMŽ,
  • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.

Prihvatljivi iznos:

  • ZA INVESTICIJE: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000,00 kn
  • najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*
  • za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije: najviši iznos kredita može iznositi do 100% predračunske vrijednosti investicije, uključujući PDV
  • kamatna stopa: 1%

ZA OBRTNA SREDSTVA: U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100 tisuća kuna. Najviši iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi transakcije i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.

Kamatna stopa: 0,5%

Sažetak natječaja:

HBOR je uveo posebne pogodnosti po programima kreditiranja Investicije privatnog sektoraInvesticije javnog sektora i Obrtna sredstva kojima je omogućio povoljnije kreditiranje subjekata koji posluju ili će poslovati na području Sisačko-moslavačke županije u cilju brže obnove uništenih i oštećenih objekata i opreme, uspostavljanja redovnog poslovanja te poticanja gospodarskog razvitka na ovom području.

Link:

https://www.hbor.hr/kreditni_program/investicije-privatnog-sektora/

https://www.hbor.hr/kreditni_program/obrtna-sredstva/

Kontakt odjel:  poduzetnistvo@simora.hr