Sada možete konkretnije doprinijeti oblikovanju politika koje utječu na vaš život. Europska građanska inicijativa jedinstven je instrument koji vam omogućuje da od Europske komisije zatražite da predloži nove propise i tako sudjelujete u oblikovanju EU-a.

Ako se za određenu inicijativu prikupi milijun potpisa, Komisija odlučuje koje će mjere poduzeti.

96 Zahtjevi za registraciju
71 Registrirane inicijative
5 Uspješnih inicijativa

👉https://europa.eu/citizens-initiative/_hr

📽https://europa.eu/!qX93JR