Svake godine, Europski parlament dodjeljuje nagradu „European Citizen’s Prize“ građanima, skupinama, udrugama ili organizacijama za izvedene projekte koji su pokazali iznimna postignuća u sljedećim područjima:

  • aktivnosti koje promiču bolje međusobno razumijevanje i bližu integraciju između građana država članica ili olakšavanje prekogranične ili transnacionalne suradnje unutar EU;
  • aktivnosti koje uključuju dugoročnu, prekograničnu ili transnacionalnu kulturnu suradnju koja doprinosi jačanju europskog duha;
  • projekti povezani s tekućom europskom godinom;
  • aktivnosti koje daju konkretan izraz vrijednostima utvrđenima u Povelji o temeljnim pravima Europske unije.

Kriteriji prihvatljivosti:

Prihvatljivi su samo projekti koji se izvode isključivo unutar država članica EU ili djelomično unutar država članica EU (gdje dio projekta koji se izvodi u državama članicama EU predstavlja više od 50 % cjelokupnog proračuna projekta).

Pravo na nagradu imaju građani koji su ili državljani države članice EU ili treće zemlje koji legalno borave na teritoriju Unije na datum podnošenja zahtjeva nominacija ili prijava.

Kriteriji isključivosti:

Građani, skupine, udruge ili organizacije koji su uključeni u sljedeće projekte ne smiju imati pravo na nagradu:

  • projekti koji primaju više od 50 % sredstava iz proračuna EU;
  • projekti koji su već dobili nagradu koju dodjeljuje europska institucija, tijelo, ured ili agencija;
  • aktivnosti koje su provedene u vršenju političke funkcije ili izabranog mandata;
  • aktivnosti koje nisu u skladu s vrijednostima utvrđenima u Povelji o temeljnim pravima;
  • aktivnosti koje imaju za cilj profit;
  • aktivnosti javnih i vladinih organizacija.

Nagrada je u obliku počasne medalje ili plakete ima simboličku vrijednost i korisnik ne može zahtijevati nikakvu naknadu.

Rok za prijavu: 15.4.2021.

Sve informacije dostupne su na: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20210225STO98704/european-citizen-s-prize-2021-apply-now