Stručni tim za energetsku učinkovitost RA SIMORA (Marko Gašljević , Irena Mihanić, Anton Sarić ) posjetio je Područni razredni odjel Stari Grabovac (OŠ Novska) na adresi Stari Grabovac 142, Novska kako bi popratio stanje energetske obnove zgrade.

Nositelj projekta je Sisačko-moslavačka županija, a prijavu i provedbu projekta provodila je RA SIMORA.

Vrijednost projekta je 932.324,24 kn (od toga bespovratna sredstva 534.745,70 kn), a radovi obuhvaćaju: povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a.

Energetskom obnovom funkcionalne cjeline projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd), nakon provedbe projekta, od 61,36 %.

Radovi na energetskoj obnovi su završeni, a provedba projekta završava u listopadu 2020.